Slider

FOTBALLCUPER I B.LANGSETH ARENA VINTEREN 2021 AVLYSES

FOTBALLCUPER I B.LANGSETH ARENA VINTEREN 2021 AVLYSES

Styret i SBK valgte enstemmig å avlyse også den siste planlagte fotballcupen i B.Langseth Arena denne vinteren.

Dette betyr at alle våre planlagte fotballcuper i januar, februar og mars 2021 må avlyses.

 

Dette er svært beklagelig, men det blir rett og slett for vanskelig å gjennomføre en innendørs cup under de rådende forhold/restriksjoner.

Lag som allerede er påmeldt får sjølsagt påmeldingsavgift refundert.

 

Styret i SBK

Årsmøte Selbu Ballklubb 2021

Årsmøte Selbu Ballklubb 2021

Velkommen til årsmøte!

Skolebygget v/B.Langseth Arena
mandag 01.03.21 kl. 19.00

Som beskrevet i dagens utgave av Selbyggen, så ønsker vi å få påmelding til årsmøtet

slik at vi har bra kontroll på antall deltakere til møtet.

Påmelding sendes til vår sekretær, Preben Pettersen Uthus, på mobil 48127381.

Det blir ordinære årsmøtesaker (sakslista ligger allerede ute på SBK sin nettside),

og det er meldt inn sak knyttet til e-sport/e-fotball og status for lagerbygg/garderobebygg.

Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
2. Valg av møteleder, referent og 2 personer til å skrive under på protokollen
3. Årsmelding
4. Regnskap med revisjonsberetning
5. Innkomne forslag
6. Fastsetting av medlemskontingent og treningsavgift 2021
7. Budsjett 2021
8. Behandle klubbens organisasjonsplan
9. Valg

Informasjon fra NFF Trøndelag

Informasjon fra NFF Trøndelag

Til alle klubber i NFF Trøndelag.

Se vedlagte informasjon.
Spørsmål knyttet til denne informasjon rettes til daglig leder Jan-Roar A.Saltvik på mobil: 91139279 eller på e-post: jan.roar.saltvik@fotball.no

Mer informasjon finnes på Fotball.no: https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/2020/innstramminger-i-fotballaktivitet-etter-nye-bestemmelser-fra-regjeringen/

og på kretsens hjemmeside: https://www.fotball.no/kretser/trondelag/

Vennlig hilsen

Bjørn Langørgen

NK Daglig Leder

Tlf: 951 44 087
bjorn.langorgen@fotball.no

Odd Iversens veg 2  |  Lerkendal Stadion  |  7031 Trondheim
Følg også NFF Trøndelag på  Facebook og www.fotball.no

Vær hjemme hvis du er syk !

Hold 1-meters avstand !

Husk hånd- og hostehygiene !

Informasjon om fotballaktiviteten i Trøndelag for november og desember

 

SBK øker garderobekapasiteten på Sentralbanen

SBK øker garderobekapasiteten på Sentralbanen

Det har vært mye byggeaktivitet i området rundt kunstgressbanen den siste tida, og det er snakk

om to ulike prosjekt initiert av Selbu Ballklubb.

SBK har planlagt lagerbygg m/oppholdsrom i 2.etg i flere år, og her er det

elever fra Selbu vgs, i samspill med lokalt næringsliv og klubb,

som står for framdriften av bygget.

I nær tilknytning til lagerbygget vil det nå komme et nytt garderobebygg.

Selbu BK fikk tilbud om å kjøpe garderobebygget fra Stjørdals-Blink,

i og med at de fikk pålegg fra Stjørdal kommune om å fjerne de gamle garderobene sine.

Styret i SBK måtte dermed kjapt ta stilling til om klubben skulle ta denne investeringen.

Utvidelse av garderobekapasitet ligger inne i kommunens anleggsplan,

og dette blir en meget prisgunstig løsning for å kunne øke garderobekapasiteten i området.

Blink har hatt tidspress på seg for å fjerne modulene, og vi har derfor vært nødt

til å jobbe fort for å kunne ta mot modulene uten å måtte mellomlagre dem.

SBK har fått meget god hjelp av både kommune og lokalt næringsliv slik at vi kunne få tilkjørt alle modulene torsdag 5.november.

Nok en gang en stor takk til våre lokale samarbeidspartnere for smidighet og godt utført arbeid!

 

Garderobebygget består av moduler, som er ferdig innredete kontainere, og de kommer som 3 garderober, 2 dusjer

og en enkeltstående enhet med dommergarderobe og toalett.

Garderobemodulene skal nå monteres sammen og bygget skal gjøres tett så snart som mulig.

Dette skal gjøres på dugnad. Selve påkoblingen av anlegget blir ikke før i 2021.

 

Modulene tilfredsstiller ikke kravene til å kunne søke om tippemidler, så dette blir en

investering som klubben må dekke av egne/andre midler.

Styret ser fram til en spennende og forhåpentligvis mest mulig normal fotballsesong i 2021,

og klubben fortsetter å legge best mulig til rette for å kunne tilby god aktivitet for alle som ønsker å delta i fotballmiljøet.

SAMMEN SKAPER VI FOTBALLGLEDE!

 

Styret i SBK

6/11 2020

   

  

KURS «GRASROT-TRENER»

Nok et vellykket trenerkurs ble gjennomført i B.Langseth Arena helga 17.-18.oktober 2020.

Denne gang var det 9 motiverte deltagere som fikk med seg delkurs 1, av totalt 4, for å kunne bli Grasrot-trener.

Også denne gang var det Ketil Aas som var dyktig instruktør (se bilde fra teoridel i kantina).

En stor takk til alle våre markører, som stilte opp på 4 praksisøkter ila helga.

Dere var kjempeflinke!

 

SBK prioriterer kompetanseheving, og helga 14.-15.november avholdes delkurs 4 i B.Langseth Arena.

Det er fortsatt mulig å melde seg på til dette delkurset, dersom det er flere interesserte som har anledning til å være med.

SBK dekker påmeldingsavgiften til alle sine deltagere.

Det er også plan om å avvikle delkurs 2 før seriestart 2021, og det vil komme

mer informasjon om dette i god tid før kursstart.

 

Styret SBK

Bilde fra ei av teoriøktene:

Fortsatt doruller til salgs

Fortsatt doruller til salgs

Vi har fortsatt dopapir igjen fra salgsdugnaden vår.

Støtt SBK og kjøp dopapir for kr. 375,- pr. sekk.

Ta kontakt med noen du kjenner i SBK eller Anne Grete K. Flakne

på tlf. 950 81 456!

Bli støttemedlem i SBK

Bli støttemedlem i SBK

SBK ønsker at alle som har et verv, eller en tilknytning til klubben, skal være registrert betalende medlemmer.

Dette kan være lagleder/trener, foreldre/foresatte, besteforeldre eller gjerne en stor fan av Ballklubben, som ønsker å gi sin støtte til klubben.

Continue reading