Slider

FOTBALLCUPER I B.LANGSETH ARENA VINTEREN 2021

FOTBALLCUPER I B.LANGSETH ARENA VINTEREN 2021

Etter behandling både i sportslig utvalg og hovedstyret i SBK, er det bestemt at våre to planlagte fotballcuper i januar og februar 2021 må avlyses.

Dette gjelder Selbu Sparebank Cup for G19/Damer/Herrer og B.Langseth Arena Cup Ungdom for J/G 13-17 år.

Det er rett og slett ikke gjennomførbart med avvikling av innendørs fotballcuper når det er så strenge restriksjoner som følge av covid-19.

Lag som allerede er påmeldt får sjølsagt påmeldingsavgift refundert.

Selbu BK prøver imidlertid å avvikle fotballcupen B.Langseth Arena Cup Barn for J/G 10-12 år helga 19.-21.mars 2021.

Det er håp om at restriksjonene blir myket opp etter hvert, og cupen er også enklere å avvikle i og med at det ikke er sluttspill i disse årsklassene.

Mer info om cupen, og link til påmelding, finnes på cupens egen hjemmeside; https://selbufotballcupbarn.cups.nu/

 

Styret i SBK

Informasjon fra NFF Trøndelag

Informasjon fra NFF Trøndelag

Til alle klubber i NFF Trøndelag.

Se vedlagte informasjon.
Spørsmål knyttet til denne informasjon rettes til daglig leder Jan-Roar A.Saltvik på mobil: 91139279 eller på e-post: jan.roar.saltvik@fotball.no

Mer informasjon finnes på Fotball.no: https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/2020/innstramminger-i-fotballaktivitet-etter-nye-bestemmelser-fra-regjeringen/

og på kretsens hjemmeside: https://www.fotball.no/kretser/trondelag/

Vennlig hilsen

Bjørn Langørgen

NK Daglig Leder

Tlf: 951 44 087
bjorn.langorgen@fotball.no

Odd Iversens veg 2  |  Lerkendal Stadion  |  7031 Trondheim
Følg også NFF Trøndelag på  Facebook og www.fotball.no

Vær hjemme hvis du er syk !

Hold 1-meters avstand !

Husk hånd- og hostehygiene !

Informasjon om fotballaktiviteten i Trøndelag for november og desember

 

SBK øker garderobekapasiteten på Sentralbanen

SBK øker garderobekapasiteten på Sentralbanen

Det har vært mye byggeaktivitet i området rundt kunstgressbanen den siste tida, og det er snakk

om to ulike prosjekt initiert av Selbu Ballklubb.

SBK har planlagt lagerbygg m/oppholdsrom i 2.etg i flere år, og her er det

elever fra Selbu vgs, i samspill med lokalt næringsliv og klubb,

som står for framdriften av bygget.

I nær tilknytning til lagerbygget vil det nå komme et nytt garderobebygg.

Selbu BK fikk tilbud om å kjøpe garderobebygget fra Stjørdals-Blink,

i og med at de fikk pålegg fra Stjørdal kommune om å fjerne de gamle garderobene sine.

Styret i SBK måtte dermed kjapt ta stilling til om klubben skulle ta denne investeringen.

Utvidelse av garderobekapasitet ligger inne i kommunens anleggsplan,

og dette blir en meget prisgunstig løsning for å kunne øke garderobekapasiteten i området.

Blink har hatt tidspress på seg for å fjerne modulene, og vi har derfor vært nødt

til å jobbe fort for å kunne ta mot modulene uten å måtte mellomlagre dem.

SBK har fått meget god hjelp av både kommune og lokalt næringsliv slik at vi kunne få tilkjørt alle modulene torsdag 5.november.

Nok en gang en stor takk til våre lokale samarbeidspartnere for smidighet og godt utført arbeid!

 

Garderobebygget består av moduler, som er ferdig innredete kontainere, og de kommer som 3 garderober, 2 dusjer

og en enkeltstående enhet med dommergarderobe og toalett.

Garderobemodulene skal nå monteres sammen og bygget skal gjøres tett så snart som mulig.

Dette skal gjøres på dugnad. Selve påkoblingen av anlegget blir ikke før i 2021.

 

Modulene tilfredsstiller ikke kravene til å kunne søke om tippemidler, så dette blir en

investering som klubben må dekke av egne/andre midler.

Styret ser fram til en spennende og forhåpentligvis mest mulig normal fotballsesong i 2021,

og klubben fortsetter å legge best mulig til rette for å kunne tilby god aktivitet for alle som ønsker å delta i fotballmiljøet.

SAMMEN SKAPER VI FOTBALLGLEDE!

 

Styret i SBK

6/11 2020

   

  

KURS «GRASROT-TRENER»

Nok et vellykket trenerkurs ble gjennomført i B.Langseth Arena helga 17.-18.oktober 2020.

Denne gang var det 9 motiverte deltagere som fikk med seg delkurs 1, av totalt 4, for å kunne bli Grasrot-trener.

Også denne gang var det Ketil Aas som var dyktig instruktør (se bilde fra teoridel i kantina).

En stor takk til alle våre markører, som stilte opp på 4 praksisøkter ila helga.

Dere var kjempeflinke!

 

SBK prioriterer kompetanseheving, og helga 14.-15.november avholdes delkurs 4 i B.Langseth Arena.

Det er fortsatt mulig å melde seg på til dette delkurset, dersom det er flere interesserte som har anledning til å være med.

SBK dekker påmeldingsavgiften til alle sine deltagere.

Det er også plan om å avvikle delkurs 2 før seriestart 2021, og det vil komme

mer informasjon om dette i god tid før kursstart.

 

Styret SBK

Bilde fra ei av teoriøktene:

Fortsatt doruller til salgs

Fortsatt doruller til salgs

Vi har fortsatt dopapir igjen fra salgsdugnaden vår.

Støtt SBK og kjøp dopapir for kr. 375,- pr. sekk.

Ta kontakt med noen du kjenner i SBK eller Anne Grete K. Flakne

på tlf. 950 81 456!

Bli støttemedlem i SBK

Bli støttemedlem i SBK

SBK ønsker at alle som har et verv, eller en tilknytning til klubben, skal være registrert betalende medlemmer.

Dette kan være lagleder/trener, foreldre/foresatte, besteforeldre eller gjerne en stor fan av Ballklubben, som ønsker å gi sin støtte til klubben.

Continue reading

Selbu Ballklubb – Organisering av fotballaktivitet i koronaperioden 

Selbu Ballklubb – Organisering av fotballaktivitet i koronaperioden 

Oppstart:

 • Vi ønsker å starte opp med frivillig, organisert aktivitet fra 27.04.20, så fremt banen er fri for snø.
 • Aldersgruppe: 10 år og eldre (lagene som er i seriespill).

Informasjonsdeling:

 • Informasjon til trenere og lagleder blir gitt via mail, lukket Facebookside og evt Hoopit.

Informasjon til spillere og foresatte blir gitt via Hoopit, og eventuelt lagenes egne, lukkede Facebooksider.

Det vil bli hengt opp plakater ved banen om retningslinjer og tidspunkt for når banen er opptatt til trening.

I tillegg blir informasjon lagt ut på klubbens hjemmeside.

 • Klubben bruker Hoopit for å føre treningsoppmøte. Der ligger også kontaktinformasjon.
  Dette blir dokumentasjon i forhold til varsling ved eventuell smitte.

 

Organisering av treningene:

 • Trenerne til de enkelte lagene bestemmer om de vil drive organisert aktivitet
 • Vi skal «permanent» (i denne perioden) dele opp banen i fire ved hjelp av tau og eventuelle gjerder. Ved oppdeling til flere soner brukes kjegler/ markører.
 • Klubbhuset og garderobene holdes stengt, men WC på baksiden blir åpent. Det skal vaskes hver dag (kommunal renholder).
 • Treningstiden blir 75 min, med 15 min ledig bane før neste lag kommer. Dette for å unngå store ansamlinger med samtidig henting og levering.
 • Treningstid er satt i kalender etter ønske om tid fra de aktuelle lagene.
 • Spillerne møter opp 5 min før treninga starter.
 • Det blir satt fram ett mål, på langsida ved porten inn til banen. Dette skal vaskes av hvert lag hvis det blir brukt.
 • Trenerne setter opp faste treningsgrupper. De består av maks 4 spillere (+voksen) for aldersbestemte lag, og 5 spillere for seniorlagene.
 • Hvert lag har ansvar for å ordne med «treningsvert» som organiserer forflytninger til og fra banen.
 • Spillerne stiller med egen ball. For senior, der klubben vanligvis stiller med ball, blir det nå delt ut ball til alle spillerne som de har ansvar for i denne perioden.
 • Spillerne har selv ansvar for vasking av ball før og etter trening.
 • Det blir kjøpt inn utstyr for vasking av treningsutstyr.
 • Spillerne blir gruppevis sendt på håndvask når treningen er ferdig.
 • Trenere og lagledere på hvert enkelt lag har ansvar for at det er nok voksne tilstede på treningene.
 • Spillerne møter på trening med ferdig oppfylt drikkeflaske.