Årsmøte SBK

Årsmøte SBK

Vedlagt er sakslista til årsmøtet for SBK onsdag 26/2-20 fra kl 19 i BLA.

Vi ønsker alle velkommen til årsmøtet, og minner om at saker som ønskes behandlet

på årsmøtet må meldes inn til styret (v/styrets leder) senest 14 dager før årsmøtet (altså innen 12/2-20).

Det blir enkel servering!

Saksliste årsmøte SBK 260220

By