Brev vedr spillerberettigelse/FIKS/kontroll av kamprapport

Brev vedr spillerberettigelse/FIKS/kontroll av kamprapport

—-

Kretsen har foretatt kontroll av spilleberettigelse og kamprapporter
for G13, J13, damer 4. div og menn 6. div.
og fremlegger her en oversikt over lag som ikke har «bestått»

—-

Brev til klubbene etter kontroll av kamprapporter