Klubbhåndbok

Klubbhåndbok

Hensikten med klubbhåndboka er å gi overordnede rammebetingelser og retningslinjer for klubbens drift og aktivitet.

Gjennom klubbhåndboka vil det være enklere å lede i klubbhverdagen, og den vil være et oppslagsverk ved behov.

 

SBK sin klubbhåndbok er til redigering (juli 2019) før den gjøres tilgjengelig på klubbens nettside.