Medlemskontingent og treningsavgift 2020

Medlemskontingent og treningsavgift 2020

MEDLEMSKONTINGENT SBK 2020.

 

Medlemskap i Selbu Ballklubb for 2020 koster kr 100.

Medlemskontingenten er en del av Selbu Ballklubb sine vedtekter og lovnormen fra NIF.

Alle som deltar i aktivitet tilknyttet SBK skal være medlemmer.

Det finnes flere støtteordninger som premierer ut fra antallet medlemmer i klubben.

Følgelig setter vi stor pris på om også øvrig familie kan tegne seg som støttemedlemmer.

Støttemedlemskap er helt frivillig. For kun kr 100, så bidrar du positivt til klubbens arbeid.

 

 

TRENINGSAVGIFT SBK 2020

Følgende satser ble vedtatt på årsmøtet som gjeldende for sesongen 2020:

 

ALDER SUM
Senior 2700
Jenter 17 2400
Ungdom 13-14 år 1500
Barn 10-12 år 1250
Barn 8-9 år 420
Idrettsskole 6-7 år Gratis

 

Treningsavgifta er klubbens største inntektskilde, og skal dekke alle kostnader knyttet til treninger, kamper og generell aktivitet i klubbens regi.

På grunn av amputert sesong som følge av restriksjoner knyttet til koronaviruset, så har styret i SBK valgt å utsette innbetaling av treningsavgift i år.

For alle spillere f.o.m 10 år og eldre, vil også treningsavgiften deles opp i 2 innbetalinger.

Første innbetaling vil ha forfall 30. juni, og andre innbetaling vil ha forfall 15. september.

 

Betalingsplanen for sesongen 2020 vil følgelig se slik ut:

ALDER ÅRSSUM FORFALL 30.06.20 FORFALL 15.08.20
Senior 2700 1350 1350
Jenter 17 2400 1200 1200
Ungdom 13-14 år 1500 750 750
Barn 10-12 år 1250 625 625
Barn 8-9 år 420 420
Idrettsskole 6-7 år Gratis Gratis Gratis

 

Innbetalingene sendes ut på systemet Hoopit slik som det er gjort både for dugnadssalg og medlemskontingent tidligere i år.

Hoopit

 

Styret