Øyeblikket vi har ventet på – Breddefotballen er endelig tilbake

Øyeblikket vi har ventet på – Breddefotballen er endelig tilbake

Øyeblikket vi har ventet lenge på ser endelig ut til å være her:
– Det er helt magisk, uttaler Gunnar Thor Oddson Kjøsnes (bildet).
Informasjon fra NFF Trøndelag:
Dagens pressekonferanse fra Regjeringen gir NFF Trøndelag endelig anledning til å kunne planlegge og gjennomføre fotballaktivitet som både barn, unge og voksne har fortjent.
Selv om trønderske kommuner fortsatt har rett til og behov for å regulere tiltak gjennom forskrifter og anbefalinger så er de nasjonale lettelsene helt avgjørende for at alle sammen kan gå inn i sommeren med en klar tanke om hvordan både sommeren og høsten blir fotballmessig.
Anbefalingene (altså ikke forskriftsfestet) fra Regjeringen er nå slik at:
– Barn og ungdom kan spille kamper på kryss av kretser og region dvs. hele landet
– Voksne over 20 år kan både trene helt vanlig og spille kamper innenfor sin krets
Anbefalingene trer i kraft med umiddelbar virkning og det betyr altså at man allerede i ettermiddag/kveld kan trene som normalt for voksne over 20 år.
NFF Trøndelag vil i dag kontakte alle kommuner i vår krets for å kartlegge hvor den enkelte kommune står ifht. iverksettelse av både forskrift og anbefalinger.
NFF Trøndelag vil i løpet av uke 25-26 ferdigstille alt av seriespill for barn, ungdom og senior samt OBOS-cup og Trøndersk Mesterskap. Klubbene vil motta egen informasjon på klubbens e-post om dette.
NFF Trøndelag tar sikte på å gjennomføre ytterligere et klubbforum i løpet av uke 26 for å informere ytterligere rundt konkurranseaktiviteten høsten 2021.

By