Åpen hall i B. Langseth Arena

Åpen hall i B.Langseth Arena blir i hovedsak på søndager kl 16-17.30 i tida framover.

Tilbudet vil utgå noen helger pga spesielle aktiviteter,

men følg med på banekalenderen her: banekalender