Våre

Anlegg

Anlegg

Her er våre anlegg:

 

  • Sentralbanen i Mebond med 11er-bane (kunstgress), 7er-bane (gress) og 11er-bane (naturgress ved friidrettsbanen)
  • Årsøya fritidspark, gangavstand fra Selbu Sentralbane, tilgjengelig via gangbru over elva Nea.
  • B. Langseth Arena (innendørs kunstgress)
 
Bildet under viser oversikt over Sentralbanen med friidrettsanlegg, samt kunstgressbane.
 

Til venstre for dem ser du Årsøya som nå er knyttet sammen med fotball- og friidrettsanlegget med ei ny bru. (mai 2019) Her finnes flere små og store fotballflater.