Klubben

Vår

Medlemskontingent og treningsavgift

MEDLEMSKONTINGENT SBK 2023

Medlemskap i Selbu Ballklubb for 2023 koster kr 100.

Medlemskontingenten er en del av Selbu Ballklubb sine vedtekter og lovnormen fra NIF.

   SATS 2023
Alle aktive 100
Støttemedlemmer 100

Alle aktive/trenere/lagledere/styre/utvalg skal ha medlemskap.

Det finnes flere støtteordninger som premierer ut fra antallet medlemmer i klubben. Følgelig setter vi stor pris på om også øvrig familie kan tegne seg som støttemedlemmer.

Støttemedlemskap er helt frivillig. For kun kr 100, så bidrar du positivt til klubbens arbeid.

Kontigenten blir sendt ut via Hoopit til alle våre spillere, trenere, lagledere, styre og utvalg. Men det vil også bli mulig å tegne medlemskap for andre som ønsker å støtte klubbens arbeid. Medlemskontingenten må være betalt for at man skal kunne delta på kamper og være dekket av forsikringen.

 

TRENINGSAVGIFT SBK 2023

Følgende satser ble vedtatt på årsmøtet som gjeldende for sesongen 2023:


ALDER/GRUPPE 2023Del 1 – VårDel 2 – Høst
Senior 290014501450
Gutter 16 250012501250
Ungdom 13-14 år 1700850850
     
Barn 10-12 år 1350675675
Barn 8-9 år 450225225
Idrettsskole 6-7 år GratisGratisGratis

Treningsavgifta er klubbens største inntektskilde, og skal dekke alle kostnader knyttet til treninger, kamper og generell aktivitet i klubbens regi. Avgiften inkluderer grunnforsikring for alle spillere. Utvidet forsikring må eventuelt dekkes av den enkelte spiller (tilbud om dette fom 13 år og eldre via NFF).

Innbetalingene sendes ut på systemet Hoopit slik som det er gjort både for dugnadssalg og medlemskontingent tidligere i år.

Hoopit

Styret