Klubben

Vår

Medlemskontingent og treningsavgift

MEDLEMSKONTINGENT SBK 2021.

 

Medlemskap i Selbu Ballklubb for 2021 koster kr 100.

 

Medlemskontingenten er en del av Selbu Ballklubb sine vedtekter og lovnormen fra NIF.

Alle som deltar i aktivitet tilknyttet SBK skal være medlemmer.

 

Det finnes flere støtteordninger som premierer ut fra antallet medlemmer i klubben.

Følgelig setter vi stor pris på om også øvrig familie kan tegne seg som støttemedlemmer.

Støttemedlemskap er helt frivillig. For kun kr 100, så bidrar du positivt til klubbens arbeid.

 

Kontigenten blir sendt ut via Hoopit til alle våre spillere, trenere, lagledere, styre og utvalg. Men det vil også bli mulig å tegne medlemskap for andre som ønsker å støtte klubbens arbeid. Medlemskontingenten må være betalt for at man skal kunne delta på kamper og være dekket av forsikringen.

 

 

TRENINGSAVGIFT SBK 2021

Følgende satser ble vedtatt på årsmøtet som gjeldende for sesongen 2021:

 

ALDERSUM
Senior2700
Jenter 172400
Ungdom 13-14 år1500
Barn 10-12 år1250
Barn 8-9 år420
Idrettsskole 6-7 årGratis

Treningsavgifta er klubbens største inntektskilde, og skal dekke alle kostnader knyttet til treninger, kamper og generell aktivitet i klubbens regi.

 

På grunn av amputert sesong som følge av restriksjoner knyttet til koronaviruset, så har styret i SBK valgt å utsette innbetaling av treningsavgift i år. Det er også besluttet at senior skal fritas for avgift i vårsesongen, siden de ikke har hatt et trenings- og kamptilbud.

 

For alle spillere f.o.m 8 år og eldre, vil også treningsavgiften deles opp i 2 innbetalinger.

 

Første innbetaling vil ha forfall 30. juni, og andre innbetaling vil ha forfall 15. september.

 

Betalingsplanen for sesongen 2021 vil følgelig se slik ut:

ALDERÅRSSUMFORFALL 30.06.21FORFALL 15.08.21
Senior27001350
Jenter 17240012001200
Ungdom 13-14 år1500750750
Barn 10-12 år1250625625
Barn 8-9 år420210210
Idrettsskole 6-7 årGratisGratisGratis

Innbetalingene sendes ut på systemet Hoopit slik som det er gjort både for dugnadssalg og medlemskontingent tidligere i år.

Hoopit

 

Styret