Sportslig

Rekrutteringsplan

Rekrutteringsplan SBK (6-12 år)


Innledning:

Rekrutteringsarbeid er en av de viktigste aktivitetene klubben utfører. Denne planen er utarbeidet for å sikre kontinuitet i arbeidet og unngå store frafall i årgangene. Planen inneholder beskrivelser for hvordan nye årskull med spillere rekrutteres og hvordan de blir tatt imot og gitt et likeverdig tilbud.

Foreldrerekruttering er like viktig som spillerrekrutteringen. Får vi ikke med oss foreldre klarer vi ikke å drive klubben. Klubben er avhengig av at foreldrene bidrar i driften. (driften av klubben er basert på frivillig innsats av foreldre)

Alle fotballklubber plikter å gi barn og ungdom et trygt tilbud.


Spillerrekruttering :

Selbu Ballklubb driver med barnefotball fra 6 – 12 år. Vårt rekrutteringsområde er hele Selbu.

Rekrutteringen av nye spillere foregår i samarbeid mellom SBK og idrettskolen i Selbu kommune.

Vi starter med ball-lek i B. Langseth Arena eller på Sentralbanen høsten de fyller 6 år. Cuper starter året de fyller 7 år, i hovedsak dalførecuper i Stjørdalsområdet. Fra de er 11 år meldes laget opp til seriespill, og de kan delta på overnattingscup.

Klubben rekrutterer egne jente- og guttelag fra oppstart, da vi ser at dette øker andel jenter. Pga. varierende størrelse på barnekullene kan flere årskull i noen tilfeller bli slått sammen.


Mottagelse av nye spillere:

SBK har en egen rekrutteringsansvarlig som har ansvaret for å ta imot nye spillere og informere foreldrene om klubbens tilbud.
Foreldrene blir innkalt til et oppstartsmøte, der vi informerer om klubbens formål, visjon og målsetting. Vi informerer også om hva som forventes av foreldrene (NFF foreldrevettregler).


Foreldrerekruttering:

Foreldrerekruttering er viktig i arbeid med rekruttering av nye spillere. Foreldrene må vite at det er de som er med på å drive klubben. I barnefotballen er vi avhengig av at foreldrene stiller som trenere/ lagledere. SBK tilbyr aktivitetslederkurs, noe som gjør treningene enklere å gjennomføre.