Klubben

Vår

Varsle

SI I FRA OM DU OPPLEVER ELLER ER VITNE TIL UØNSKEDE HENDELSER I FOTBALLEN

Fotballarenaen skal være trygg for alle.

Opplever du eller er vitne til vold, trusler, diskriminering, hets, mobbing, doping, kampfiksing, seksuell trakassering eller seksuelle overgrep i forbindelse med fotballaktiviteter i Selbu Ballklubb – si i fra via Norges fotballforbund (NFF) sin åpne varslingskanal for uønskede hendelser her: Mitt Varsel

Du kan varsle både med navn eller velge å være anonym.

Alle varsler sendes til NFF sentralt. Både saken og situasjonen vil avgjøre videre saksgang. De fleste sakene vil bli behandlet og fulgt opp av de lokale fotballkretsene. Her finner du mer informasjon om hvordan varslet følges opp av NFF: Varslingsplakat (NFF)

ETISKE RETNINGSLINJER

Etiske retningslinjer for Selbu Ballklubb (jfr. retningslinjer utarbeidet av NFF) finner du her.

BEREDSKAPSPLAN VED MISTANKE ELLER BEKYMRING OM SEKSUELL TRAKASSERING OG/ELLER OVERGREP

Selbu Ballklubb har egen beredskapsplan ved mistanke eller bekymring om seksuell trakassering og/eller overgrep. Denne finner du her.

HÅNDTERING AV VOLD, TRUSLER OG DISKRIMINERING

Selbu Ballklubb forholder seg til Norges Fotballforbund sine anbefalinger for håndtering av vold, trusler og diskriminering i klubben. Disse finner du her.