Klubben

Vår

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer for Selbu Ballklubb

(Jfr. etiske retningslinjer utarbeidet av NFF)

Retningslinjen legges ut på klubbens hjemmesider. Legges inn som eget avsnitt i klubbhåndboka. Fokus på retningslinjen på Selbu Ballklubbs årlige Kick-off.

  • Alle barn er like mye verdt. Som frivillig skal du behandle alle barn rettferdig og unngå all form for diskriminering.

  • Vær bevisst din rolle som frivillig, både overfor barn og foreldre. Det er viktig å ikke skape urealistiske forventninger til deg som frivillig, eller å bidra til urettferdig behandling av barn/familier. Unngå derfor å gi personlige gaver eller annen spesiell oppmerksomhet til enkeltbarn/-familier.

  • Du skal vise respekt for barns integritet og unngå utleverende situasjoner ved fotografering og annen dokumentasjon av barnets situasjon.

  • Som frivillig i Selbu Ballklubb har du taushetsplikt. All informasjon som blir gitt av barn og ungdommer i fortrolighet skal behandles konfidensielt. Informasjon skal ikke videreformidles uten at barna er informert om dette.

  • Du skal være ærlig og tydelig i kommunikasjon med barna – om hensikt og ansvar, og om mulighet og begrensninger. Gi aldri løfter du ikke kan holde.

  • Av hensyn til barnas sikkerhet skal det som hovedregel være flere frivillige tilstede når man tilbringer tid med barn. Unntak kan gjøres dersom det i bestemte situasjoner er til det beste for barnet at man er alene med dem.

  • Som frivillig skal du aldri være påvirket av alkohol eller narkotiske stoffer når du er sammen med barna.

                                                                      Vedtatt av Styret i Selbu Ballklubb, 19. Januar 2022