Klubben

Vår

Politiattest

KRAV OM POLITIATTEST I SELBU BALLKLUBB

For alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trådte i kraft 1. januar 2009.

I Selbu Ballklubb blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget, som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal fremskaffe politiattest.

Dette gjøres i samråd med:

  • Sekretær/politiattestansvarlig i Selbu Ballklubb (Ingjerd Tuset) med e-post sekretaer@selbuballklubb.no
  • Nestleder/vara politiattestansvarlig i Selbu Ballklubb (Geir Arne Olsen) med e-post nestleder@selbuballklubb.no

 

Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til. Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold.

Innhenting av politiattest er gratis. Alle som skal fremvise politiattest, får som hovedregel e-post om dette fra politiattestansvarlig i Selbu Ballklubb. E-posten inneholder informasjon om hvordan du søker på attest og hvordan du fremviser denne etter at den er mottatt fra Politiet.

Utfører du oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, men har ikke fått e-post med anmodning om å skaffe og fremvise politiattest, må du selv ta kontakt med politiattestansvarlig snarest.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.