Klubben vår -Kvalitetsklubb

KLUBBEN

Vår

Kvalitetsklubb

Kvalitetsklubb er et konsept som vil være retningsgivende for utviklingsarbeidet som gjøres i klubbene i Norges Fotballforbund (NFF), og samarbeidet mellom klubb og forbund. 

Oppfyllelse av målbare kriteriesett skal sikre klubbutvikling og at klubbene har bra kvalitet på sin aktivitet.

Selbu Ballklubb har vært prosessklubb til Kvalitetsklubb nivå 1 siden høsten 2016, og har nå fått kvalitetsstempelet.

Klubben har bevisst valgt å bruke lengre tid enn normert slik at vi er best mulig rustet til å tilfredsstille kravene som stilles for å være en Kvalitetsklubb.


Les mer om Kvalitetsklubb på nettsiden; www.kvalitetsklubb.no

Informasjon på NFF’s sider om hva begrepet kvalitetsklubb innebærer.:

https://www.fotball.no/klubb-og-leder/kvalitetsklubb/