Åpent lagleder/ trenerforum

Sportslig ønsker velkommen til åpent trener/ laglederforum torsdag 5.september kl.19.30-21.00 på Klubbhuset/ Sentralbanen

 

Vi ønsker at hvert lag i klubben stiller med minst en representant. Andre interesserte er også velkommen.

 

Tema for møtet:

 

1. Informasjon

2. Sportsplanen for Selbu Ballklubb

3. Hvordan legge til rette for best mulig ferdighetsutvikling i SBK?

– Hva og hvor vil vi?

– Selbu ekstra

– Teknisk/ taktisk trening

– Differensiering

– Hospitering

– Trenerkompetanse

– Samarbeid mellom årskull

– Samarbeid med andre idretter

4. Ev.

– Hvis det blir tid til overs, bruker vi denne på cup’ene vi deltar i. Kort evaluering. Av erfaring tar denne diskusjonen noe tid, derfor er det mest sannsynlig at undertegnede innhenter tanker/ meninger fra de ulike lagene og presenterer dette på neste styremøte i september.

 

mvh

Torgeir Hofsmo

Sportslig SBK