Årsmøte 2019

Minner om årsmøte i Selbu Ballklubb i B. Langseth Arena 13. februar kl. 19.00.

Innkomne forslag må være mottatt innen 06.02.2019.

Saksliste – Årsmøte SBK 130219