Årsmøte i SBK

Årsmøte arrangeres i Kantina i B.Langseth Arena onsdag 02.03.22 kl.19.00.

Innspill til saker må være sendt inn til styret senest 22/2-22.

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

2. Valg av møteleder, referent og 2 personer til å signere protokollen

3. Årsmelding

4. Regnskap med revisjonsberetning

5. Innkomne forslag

6. Fastsetting av medlemskontingent og treningsavgift 2022

7. Budsjett 2022

8. Behandle klubbens organisasjonsplan

9. Valg