ÅRSMØTE SBK

Årsmøte avholdes i B. Langseth Arena 15.02.17 klokka 19.00

Foreløpig sakliste og informasjon finner du her: Årsmøte SBK 150217