Årsmøte SBK 2024

Årsmøte i SBK skal avvikles tirsdag 27/2 kl 18 i kantina i B.Langseth Arena

Frist for innmelding av saker er 20.februar.

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

2. Valg av møteleder, referent og 2 personer til å signere protokollen

3. Årsmelding

4. Regnskap med revisjonsberetning

5. Innkomne forslag (frist 20.02.24)

6. Fastsetting av medlemskontingent og treningsavgift 2024

7. Budsjett 2024

8. Behandle klubbens organisasjonsplan

9. Valg