ÅRSMØTE SBK

Årsmøte i klubben avholdes i klubbhuset på sentralbanen tirsdag 23.02.16 klokka 19.00.

Vanlige årsmøtesaker, og i tillegg en sak om finansiering av nytt kunstgressdekke på sentralbanen.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må meldes til styret v/ Jo Kjetil Valli innen 09.02.16.

 

Vel møtt!