Anlegg

Påminnelse

  Viser til tidligere info fra Trøndelag fotballkrets – påminnelse!   Trøndelag fotballkrets Viktig info juni Informasjonsskriv vedrørende endringer mellom vår og høst

VIKTIG INFO!

Viktig informasjon fra kretsen vedr lagsendringer mellom vår og høst i barne- og ungdomsfotballen sesongen 2017! Informasjonsskriv vedrørende endringer mellom vår og høst