Klubben

Vår

Dugnader

MEDLEMSKONTINGENT-TRENINGSAVGIFT-SALGSDUGNAD SBK 2020.

Sesongen 2020 vil bli spesiell pga alle tiltak som gjøres for å hindre spredning av Corona-viruset. Styret i SBK har derfor bestemt at vi avventer utsending av krav om treningsavgift til vi vet mer om hvordan sesongen 2020 blir, og vi kommer følgelig tilbake med mer info om treningsavgiften. Utsending av medlemskontingent og iverksetting av salgsdugnad vil skje rett etter påske.

MEDLEMSKONTINGENT

Vi oppfordrer til at flest mulig skriver seg som medlem i Selbu Ballklubb. Det er INGEN plikter som følger av medlemskapet, men klubben får en større økonomisk støtte ved et økende antall medlemmer.

Kontingenten blir sendt ut via systemet Hoopit til alle våre spillere, trenere, lagledere, styre og utvalg – MEN det vil også bli mulig å tegne medlemskap for andre som ønsker å støtte klubbens arbeid.

SALGSDUGNAD

Årets salgsdugnad gjelder for alle spillere som deltar i seriespill, dvs spillere som deltar på lag fom 10 år – senior. Alle spillere skal selge 4 sekker med dopapir, og maks 8 sekker pr familie. Prisen blir 375 kr/sekk, og takket være en meget god avtale med vår samarbeidspartner B. Langseth nok en gang, så vil klubben sitte igjen med et fint sekssifret beløp i fortjeneste etter klubbens ene årlige salgsdugnad.

Toalettpapiret står allerede klart på lager, men pga restriksjonene som følger av Corona-viruset, så må vi avvente utlevering av sekkene til etter påske. Vårt markeds- og økonomiutvalg vil stå for den praktiske gjennomføringen av dugnaden, og det vil komme mer info om både uthenting av sekker og gjennomføring av salget så snart dette er klart.

Det er sjølsagt fornuftig allerede nå å starte salget via digitale kanaler, og klubben vil i tillegg bidra med å spre informasjon når salget er i gang for fullt.