Fra styret: Om året som gikk og året som kommer

2021 ble nok et år preget av korona-restriksjoner, men heldigvis fikk vi gjennomført en noenlunde normal høstsesong mtp. aktivitet for alle. Vi retter en enormt stor takk til alle våre trenere og lagledere og øvrige tillitsvalgte for å ha gjort dette mulig.

I 2021 hadde vi også en voldsom framdrift for det nye bygget på Sentralbanen. I 1. etg. blir det to store lagerrom og i 2.etg blir det et handikaptoalett samt et stort flerbruksrom der vi bl.a. skal legge til rette for utøvelse av e-sport. Arbeidet er det i stor grad elever og lærere fra Selbu vgs i samarbeid med lokalt næringsliv som har utført, i tillegg til dugnadsfolk fra egne rekker. Vi ønsker å takke alle som har bidratt i arbeidet så langt.

I tilknytning til nybygget og de nye garderobemodulene ved Sentralbanen, så har det også blitt utført betydelige arbeider når det gjelder vann, avløp, strøm, fiber, planering og tilrettelegging i området.

2022 er et jubileumsår for Selbu Ballklubb i og med at det er 70 år siden klubben ble stiftet. Vi er nå en klubb med solid økonomi, enormt gode kamp- og treningsfasiliteter og vi kan gi et fotballtilbud til både gutter og jenter fra barn til senior. Målet er at nye garderober og vårt nye lager- og servicebygg skal tas i bruk for fullt i jubileumsåret, og vi er også spent på hvordan tilbudet om e-sport blir tatt imot.

Sammen med vår gode samarbeidspartner B.Langseth har vi også planer om utvidet bruk av B.Langseth Arena, blant annet ved å utnytte arealet over dagens kantine, så vi går framtiden lyst i møte.

En stor takk også til alle våre gode sponsorer og samarbeidspartnere. Dere bidrar sterkt til at vi kan legge til rette for et godt fotballtilbud for alle.

Så får vi bare håpe at korona-restriksjonene slipper taket snarest mulig, og at vi kan få et år med mest mulig normal aktivitet når det gjelder både treninger, kamper og cuper – og der vi «SAMMEN KAN SKAPE FOTBALLGLEDE».

Styret i SBK