Info til Storsjøcup i Østersund

Vi har i dag bestemt at egenandelen til cupen i Østersund blir 1000nok pr. spiller. Dette dekker A-kort og transport med buss.

 

A kortet dekker 3 måltider hver dag og overnatting. Minst en lagleder skal bo sammen med laget og maks fire lagledere kan bo sammen med laget.

 

Klubben dekker halvparten av utgiftene til A-kortet og transporten. Vi fikk et godt tilbud på transporten i kveld, så derfor er vi glad for å kunne presentere en hyggelig egenandel på kroner 1000nok.

 

Lageledere samler inn pengene fra hver enkelt spiller i laget og setter inn pengene på konto: 4285 05 01011. Frist: 15.juni. Merk hvilket lag det gjelder.

 

Vi oppfordrer alle lag til å kjøre noen pengeinnbringende lagaktiviteter. Dette kan redusere egenandelen ytterligere om dere er flinke. Det kan være loddsalg på aldersbestemte kamper etc.