Informasjon o etablering av Fotballens Venner Trøndelag

 

Noen ildsjeler i Trøndelag har etter idè fra andre områder i Norge (etter påtrykk fra Per Ravn Omdal) , begynt å se på muligheten for å etablere en interesseorganisasjon kalt Fotballens Venner Trøndelag . Slike foreninger er allerede etablert på Østlandet og i Troms og har en enorm medlemsoppslutning. Foreningens formål er at Fotballens Venner Trøndelag skal arbeide for å ivareta den enorme fotballhistorien vi har i Trøndelag , gjennom å skape et sosialt treffsted for historiefortelling, samt selvsagt diskutere framtidstanker innenfor den idretten som engasjerer oss aller mest. Området begrenses foreløpig til de samme grenser som er i Trøndelag Fotballkrets. Alle som ønsker det kan være medlem i Fotballens Venner Trøndelag . Det er nå satt ned et interimsstyre som holder i trådene, og det blir i løpet av året invitert til et stiftelsesmøte for foreningen. Bjørn Hansen (som neppe trenger noen nærmere presentasjon) er leder av interimsstyret.

Trøndelag har en stor og stolt fotballhistorie og mange klubber og enkeltpersoner sitter inne med mye verdifull informasjon som foreningen ønsker skal komme frem og deles blant medlemmene.

Vi ønsker at klubbene i Trøndelag ndelag Fotballkrets merker seg dette og begynner allerede nå å spre budskapet til sine nåværende og tidligere medlemmer, slik at det vil være kjent når invitasjonen til stiftelsesmøte kommer, der vi selvsagt ønsker at flest mulig kommer og gjør at foreningen for en «flying start».

Det ville ha vært kjempefint om dere nå kunne melde tilbake med navn, epostadresse og telefonnummer på personer som kunne tenke seg høre mer om Fotballens Venner Trøndelag , og samtidig få en direkte invitasjon til stiftelsesmøte og medlemsmøter fremover. Dette sendes til meg på epost: bjorn.langorgen@fotball.no

 

Mvh Bjørn Langørgen