Informasjon om vårens treningsavgift mm

Les nærmere i vedlegget angående betaling av kontingent,

treningsavgiften og salg av toalettpapir.

Kontingent-treningsavgift-salgsdugnad SBK 2020