Klubben

Vår

Sportsplan

Formål:

Gjennom sportsplanen ønsker Selbu Ballklubb å sette fokus på barn/ungdom og utvikling av fotballferdigheter. Planen skal gi en innføring i retningslinjer og prinsipper for utvikling av spillere og lag i Selbu Ballklubb. Det er et behov i klubben for felles retningslinjer for treninger, kamper og holdninger. For å sikre utvikling er det viktig at vi har fokus på mennesket (spillerne og trenerne), på treningene på feltet, på pedagogikken på feltet, på kvaliteten på treningene, på den faglige kompetanse vi har i klubben, på ledelse av klubb og lag, herunder ledelse av treningene.

Visjon og verdier:

Vår visjon er «SAMMEN SKAPER VI FOTBALLGLEDE». Vårt verdisett er

S – SAMHOLD B – BREDDE
K – KVALITET

Selbu Ballklubb ønsker, innenfor de ressursene klubben råder over, å gi et tilbud til alle som vil engasjere seg i fotball i Selbu.

Klubben ønsker at alle skal få muligheten til å tilfredsstille sine ambisjoner og utvikle sine ferdigheter ut fra alder, interesse og innsats.

Klubben skal være et sosialt treffsted for alle fotballinteresserte.

Delmål 1: Selbu Ballklubb skal skape et trygt og godt miljø hvor det er trivelig å være, hvor det skapes varig interesse for fotballen, fysisk aktivitet, drives holdningsskapende arbeid og hvor medlemmene får føle gleden av det sosiale fellesskapet som fotballen gir. Klubben skal være preget av et inkluderende miljø.

Delmål 2: Klubben bygger sine mål på Norges fotballforbund sine prinsipper om flest mulig, lengst mulig og best mulig. Dette skal skje gjennom:

  1. Lystbetont aktivitet.
  2. Individuell tilpasset ferdighetsutvikling hvor det skal være plass til alle og hvor det også skal være lov å være god!
  3. Tilhørighet og vennskap (sosial møteplass for spillere og foreldre).
  4. Trivsel = trygghet og mestring.
  5. Tilpasset utfordring = utvikling.
  6. Ha tydelige grenser, klare forventninger, og god disiplin i treningsarbeidet. Det er holdningsskapende.
  7. Tilfredsstille individuelle ambisjoner og mål for enkelt spillere.
  8. Å engasjere flere trenere og legge til rette for kompetanseheving av trenere gjennom kursing.

Delmål 3: Vi skal gi et tilbud til spillere i alle aldersklasser. For klubben er det også viktig å legge til rette for at vi klarer å opprettholde et juniorlag.

page4image2730091136

Delmål 4: Vi skal i årene framover øke antallet senior og juniorspillere i Selbu. Vi skal redusere frafallet i fotballen.

Delmål 5: Vi skal ha et senior herrelag i minimum 4.(3.) divisjon for de som har ambisjoner, og et damelag i minimum 3 divisjon. Hvis mulig skal vi i tillegg ha et seniorlag på et lavere nivå for de som ikke vil trene like mye.

Delmål 6: Vi skal ikke aktivt rekruttere spillere utenfor Neadalsføret, men spillere utenfor Neadalsføret som ønsker å spille for Selbu Ballklubb skal få mulighet på lik linje med egne spillere.

Delmål 7: Vi skal stimulere spillere med ambisjoner om å gå til andre klubber på høyere nivå.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Veksling av innhold
Veksling av innhold