Klubbkveld/avslutning 1. november

Klubbkveld / avslutning for Selbu Ballklubb tirsdag 1. november 2016 kl 17.30 i
B. Langseth Arena.

Aktiviteter.

Utdeling av premier og gratis mat til spillerne, trenerne/laglederne og tillitsvalgte.

Salg av kaffe / kaffebrød.
Spillere, foreldre, besteforeldre og fotballvenner ønskes velkommen!