Kontigent, treningsavgift og salgsdugnad

Medlemskontingent og treningsavgift for vårsesongen blir sendt ut nå i mars, mens uthenting av toalettpapir for vårsesongen blir mandag 4.april.

Kontingenten er 100 kr pr person og gjelder for hele sesongen. Vi håper på flest mulig støttemedlemmer, i tillegg til våre aktive og folk i styrer og utvalg. Det er viktig for klubben at vi kan vise at vi har mange medlemmer i fbm søknad om midler o.l.

Treningsavgiften deles i år i 2 innbetalinger (vår og høst) og denne avgiften er gradert ut fra hvilket lag man spiller på. Satsene finner du her. Legg merke til at forsikring er inkludert i denne avgiften, men at utvidet forsikring kan kjøpes av den enkelte spiller dersom det er ønskelig. Mer informasjon om forsikringsordningen i fotball finnes på NFF Trøndelag sine nettsider. Betalingskrav for treningsavgiften i vår sendes ut i mars.

Klubbens eneste salgsdugnad, som er salg av toalettpapir, deles også opp i vår og høst. Alle våre spillere fom 10 år (seriespill) er med og bidrar. Utlevering av toalettpapir vil bli mandag 4.april, og det kommer nærmere informasjon om akkurat dette. 

For vårsesongen er det snakk om 3 sekker pr spiller og maks 5 sekker pr familie. Vi ber om at folk varsler, dersom noen får betalingskrav de ikke mener er riktig.

Sekkene selges i år for 380 kr/sekk.

I utgangspunktet gjøres alle innbetalinger til klubb via systemet Hoopit.