Meld inn lag før 5 desember

Alle aldersbestemte lag skal meldes inn i løpet av desember. Finn derfor ut hvor mange lag, og hvilke nivå dere skal melde inn laget til.

 

Frist: 5.desember.

 

Ta kontakt hvis dere er usikker.

 

Sportslig.