Midler for lagets avslutning

I år som i fjor får hver spiller 150NOK til et sosialt tiltak for laget.

 

Det er opp til lagledere/trenere i samråd med spillerne å bli enig om tiltak/ avslutning.

 

Styret SBK