MOT – foredrag

Invitasjon til MOT – foredrag i Bell amfi tirsdag 21.03.17 kl. 19.00

Foredraget handler om å skape en kultur der alle er inkludert og vil være viktig

for alle som arbeider med barn og ungdom både i barnehage, skole og fritid.

Oppfordrer trenere og lagledere i Selbu Ballklubb til å delta 🙂