Ny veileder for Koronatrening

Etter Regjeringens pressekonferanse torsdag 07.05.20. så er NFF Trøndelags veileder for Koronatreninger oppdatert.

Den vesentligste endringen er at hver treningsgruppe nå kan bestå av inntil 20 personer (spillere/trenere).

 

NFF Trøndelags veileder for fotballaktivitet under Koronaperioden – oppdatert 080520