Oppstart for seriespill i barne- og ungdomsfotballen utsatt

NFF Trøndelag har planlagt for oppstart av seriespillet for J/G 10-19 rett etter påske, men med dagens restriksjoner og smitteutviklingen nasjonalt, må seriestarten utsettes. Det blir ikke åpnet for seriespill før det blir mulig å spille kamper på tvers av kommuner, og kretsen avventer derfor med å publisere kampoppsett for alle klasser til de har fått signaler om en oppstart.

På kretsens hjemmeside kan dere lese om foreløpige planer for gjennomføring av seriespillet: https://www.fotball.no/kretser/trondelag/aktivitet/seriespill/status-seriespill-barn-ungdom-og-senior/.
Her er det naturlig nok en god del forbehold, all den tid det ikke er en oppstartsdato å forholde seg til.