Ørland Cup 16-18. august

G11, G12 og J12 skal alle delta i Ørland Cup i august. Selbu Ballklubb dekker halve utgiftene og det blir derfor en egenandel. Denne er ikke helt klar enda, men det kommer snart.

 

Lagledere og trenere på de respektive lag varsler undertegnede om antall spillere før den 14.juni.

 

Her er informasjon: Innbydelse til Ørland Sparebank Cup 2013