PÅMINNELSE OM BETALING

På grunn av innkjøring av nytt system for betaling av medlemskontingent og treningsavgift, så vil flere som har betalt både kontingent og avgift likevel oppleve å få tilsendt en betalingspåminnelse pr mail. Dette beklager vi, og håper det ikke medfører problemer for den enkelte. Fenomenet skyldes at det ikke er samsvar mellom mailadresser som har betalt, og de som ligger inne i systemet. Vi jobber for å minimere dette problemet for framtida. Følgelig er det bare å se bort fra betalingspåminnelser for dere som har betalt. Dette til informasjon.

 

Styret for SBK

v/Jo Kjetil