SBK øker garderobekapasiteten på Sentralbanen

Det har vært mye byggeaktivitet i området rundt kunstgressbanen den siste tida, og det er snakk

om to ulike prosjekt initiert av Selbu Ballklubb.

SBK har planlagt lagerbygg m/oppholdsrom i 2.etg i flere år, og her er det

elever fra Selbu vgs, i samspill med lokalt næringsliv og klubb,

som står for framdriften av bygget.

I nær tilknytning til lagerbygget vil det nå komme et nytt garderobebygg.

Selbu BK fikk tilbud om å kjøpe garderobebygget fra Stjørdals-Blink,

i og med at de fikk pålegg fra Stjørdal kommune om å fjerne de gamle garderobene sine.

Styret i SBK måtte dermed kjapt ta stilling til om klubben skulle ta denne investeringen.

Utvidelse av garderobekapasitet ligger inne i kommunens anleggsplan,

og dette blir en meget prisgunstig løsning for å kunne øke garderobekapasiteten i området.

Blink har hatt tidspress på seg for å fjerne modulene, og vi har derfor vært nødt

til å jobbe fort for å kunne ta mot modulene uten å måtte mellomlagre dem.

SBK har fått meget god hjelp av både kommune og lokalt næringsliv slik at vi kunne få tilkjørt alle modulene torsdag 5.november.

Nok en gang en stor takk til våre lokale samarbeidspartnere for smidighet og godt utført arbeid!

 

Garderobebygget består av moduler, som er ferdig innredete kontainere, og de kommer som 3 garderober, 2 dusjer

og en enkeltstående enhet med dommergarderobe og toalett.

Garderobemodulene skal nå monteres sammen og bygget skal gjøres tett så snart som mulig.

Dette skal gjøres på dugnad. Selve påkoblingen av anlegget blir ikke før i 2021.

 

Modulene tilfredsstiller ikke kravene til å kunne søke om tippemidler, så dette blir en

investering som klubben må dekke av egne/andre midler.

Styret ser fram til en spennende og forhåpentligvis mest mulig normal fotballsesong i 2021,

og klubben fortsetter å legge best mulig til rette for å kunne tilby god aktivitet for alle som ønsker å delta i fotballmiljøet.

SAMMEN SKAPER VI FOTBALLGLEDE!

 

Styret i SBK

6/11 2020