Selbu Ballklubb – Organisering av fotballaktivitet i koronaperioden 

Oppstart:

 • Vi ønsker å starte opp med frivillig, organisert aktivitet fra 27.04.20, så fremt banen er fri for snø.
 • Aldersgruppe: 10 år og eldre (lagene som er i seriespill).

Informasjonsdeling:

 • Informasjon til trenere og lagleder blir gitt via mail, lukket Facebookside og evt Hoopit.

Informasjon til spillere og foresatte blir gitt via Hoopit, og eventuelt lagenes egne, lukkede Facebooksider.

Det vil bli hengt opp plakater ved banen om retningslinjer og tidspunkt for når banen er opptatt til trening.

I tillegg blir informasjon lagt ut på klubbens hjemmeside.

 • Klubben bruker Hoopit for å føre treningsoppmøte. Der ligger også kontaktinformasjon.
  Dette blir dokumentasjon i forhold til varsling ved eventuell smitte.

 

Organisering av treningene:

 • Trenerne til de enkelte lagene bestemmer om de vil drive organisert aktivitet
 • Vi skal «permanent» (i denne perioden) dele opp banen i fire ved hjelp av tau og eventuelle gjerder. Ved oppdeling til flere soner brukes kjegler/ markører.
 • Klubbhuset og garderobene holdes stengt, men WC på baksiden blir åpent. Det skal vaskes hver dag (kommunal renholder).
 • Treningstiden blir 75 min, med 15 min ledig bane før neste lag kommer. Dette for å unngå store ansamlinger med samtidig henting og levering.
 • Treningstid er satt i kalender etter ønske om tid fra de aktuelle lagene.
 • Spillerne møter opp 5 min før treninga starter.
 • Det blir satt fram ett mål, på langsida ved porten inn til banen. Dette skal vaskes av hvert lag hvis det blir brukt.
 • Trenerne setter opp faste treningsgrupper. De består av maks 4 spillere (+voksen) for aldersbestemte lag, og 5 spillere for seniorlagene.
 • Hvert lag har ansvar for å ordne med «treningsvert» som organiserer forflytninger til og fra banen.
 • Spillerne stiller med egen ball. For senior, der klubben vanligvis stiller med ball, blir det nå delt ut ball til alle spillerne som de har ansvar for i denne perioden.
 • Spillerne har selv ansvar for vasking av ball før og etter trening.
 • Det blir kjøpt inn utstyr for vasking av treningsutstyr.
 • Spillerne blir gruppevis sendt på håndvask når treningen er ferdig.
 • Trenere og lagledere på hvert enkelt lag har ansvar for at det er nok voksne tilstede på treningene.
 • Spillerne møter på trening med ferdig oppfylt drikkeflaske.