Selbu Xtra og NFF

SBK sitt mål med Selbu Xtra er:

 

Utvikling og mestring. Vi tror det skjer gjennom differensiering på hvor langt man ferdighetsmessig er kommet  i Xtra øktene. Xtra økter er tilbud ut over laget sine treninger.

 

Dette skriver Trøndelag fotballkrets om kampavvikling i 2015. (Det skal differensieres):

 

Barnefotball:

De aller yngste barna (6år) skal ha 3’er fotball som spillform, mens de litt eldre barna (7-10 år) skal ha 5’er fotball som spillform.

Det er ønskelig at kamper i barnefotballen organiseres i såkalte klubbkvelder eventuelt klubbhelger. En klubbkveld/helg bør bestå av 3-4 kamper for hvert lag og normalt sett ha en varighet på 2,5-3 timer hver kveld/helg.

Kampene bør avvikles etter «Monradsystemet». Dette systemet fungerer slik at de lagene med høyest ferdighetsnivå møter tilsvarende lag, mens lag med litt lavere ferdighetsnivå bør møtte tilsvarende lag. Dette for å skape både jevnbyrdighet, mestring og utfordringer på riktig nivå. Vi oppfordrer klubbene som er arrangører av klubbkveldene/helgene til å dele informasjon med hverandre i forkant av gjennomføring slik at det er mulig å lage gode kampoppsett basert på «Monradsystemet».

I tråd med kretsens vedtak om ikke å tillatte oppmelding av lag til eldre årsklasser så er dette vedtaket også gyldig hva angår barnefotballkamper. Dette forhindrer ikke at et lite fåtall enkeltspillere som helt åpenbart har forutsetninger kan delta i enkeltstående kamper for eldre lag. Dette bør være klare unntak og eventuelle spillere dette angår må fortsatt få mulighet til å spille sammen med (og mot) jevnaldrende spillere. Dette også ut fra sosiale hensyn.

 

NFF:

For NFF er alle spillere like mye verdt. Likhet og likeverd betyr ikke at alle skal være like, men en erkjennelse av at vi er forskjellige og at det bør tilrettelegges med ulike utfordringer i forhold til spillernes ønske, modning og forutsetninger. Differensiering er egentlig forskjellsbehandling av spillere – men i positiv forstand!