Tre nye æresmedlemmer utnevnt

Trond Rønsberg, Hallbjørn Eidem og Ole Valli mottok diplom og gavekort for sin innsats i klubben.

På SBK sin fotballavslutning i B.Langseth Arena onsdag 2.november 2022 fikk vi blant annet gjort ekstra stas på personer som har lagt ned en særdeles stor og lang tjeneste for klubben.

SBK er 70 år i år og i denne forbindelse fikk vi utnevnt 3 nye æresmedlemmer. Denne utmerkelsen henger høyt og forrige gang æresmedlemmer ble utnevnt var for 20 år siden.

Dagens styre er glad for å kunne hedre innsatsen som disse 3 personene har lagt ned for klubben og fotballen.

Ingen kan føle seg forbigått mtp innsatsen disse 3 personene har lagt ned over tid for klubben, men det er heller ingen tvil om at det finnes flere gode kandidater til æresmedlemskap til jubileet om 5 år.

Et æresmedlemskap i Selbu Ballklubb henger høyt. I klubbens 70-årige historie har hittil 9 personer blitt vist denne ære. Klubbens 3 stiftere, Odd Rygg, Karl Viken og Johan Stokke var de første. l 1977, ved 25-årsjubileet, ble Bjørn Lundgren innlemmet. I 1982 fikk Per P. Hårstad sitt, mens Svein B. Uthus og Olav Nykkelmo ble utnevnt i 1992. Ved 50-årsjubileet i 2002 fikk Per Røsseth og Kristen Ingar Garberg, som de foreløpig siste, sine æresmedlemskap.

Slik er begrunnelsen fra komiteen som vurderte kandidater (komiteen bestod av personer som er æresmedlem og sitter i dagens styre).

Om vårt første nye æresmedlem kan man si følgende:

Han har en lang fartstid i klubben, over 40 år. Først som spiller med hele 389 kamper for klubbens A-lag, kun 3 spillere har flere kamper enn han. I tillegg har han engasjert seg som trener for mange av klubbens lag.

Vedkommende har også jobbet administrativt i styre og stell, bl.a. som styremedlem, medlem av økonomiutvalget og klubbens valgkomite. Størst var imidlertid innsatsen på det administrative området da han satt 5 sammenhengende år som klubbens leder fra 2006 til 2010.

Han har, som dere skjønner, innehatt de fleste roller, og har også engasjert seg i klubbens arbeid både på Årsøya og her i B.Langseth Arena. Ja til og med rollen som bussjåfør for klubbens lag har han innehatt i mange år. 

Det er en stor ære å utnevne Trond Morten Rønsberg til Selbu Ballklubbs 10. Æresmedlem!!!

Om vårt andre nye æresmedlem kan følgende sies:

I motsetning til Trond har han ingen stor fotballkarriere bak seg, dog må det sies at han står bokført med 9 A-kamper for herrelaget. Men også han har nærmere 40 års innsats bak seg i klubbens tjeneste. Administrativt, og som lagleder/trener, har han en imponerende CV. Han har jobbet som trener eller lagleder for lilleguttelag, småguttelag, guttelag, rekruttlag, damelag og herrelag og er helt klart en av dem som har bivånet flest fotballkamper i klubben. Administrativt har han bl.a. innehatt rollen som kasserer, nestleder, styremedlem samt medlem av en rekke utvalg i klubben. I tillegg har han selvfølgelig, som Trond, engasjert seg såvel her i hallen som på Årsøya. Han stiller alltid opp! Ja enkelte ganger har engasjementet rundt laget i kampsituasjoner resultert i klare beskjeder fra “mannen i sort” om å roe seg ned!

Halbjørn Eidem, du er Selbu Ballklubbs 11. æresmedlem!!

Om vårt tredje nye æresmedlem kan følgende sies:

Som aktiv spiller endte han opp med 190 kamper for herrelaget, og debuten kom i 1971.

Etter å ha lagt opp som spiller, engasjerte han seg sterkt som trener og lagleder for aldersbestemte lag, både på gutte- og jente-sida. Det kan nevnes at han har trent samtlige av sine barn, og alle dem er det ikke plass til i en ordinær personbil med pappa som sjåfør! Han var opphavsmann til B.Langseth Cup for aldersbestemte lag, som et supplement til Selbu Sparebank Cup for seniorlagene.

Han har også lagt ned en formidabel innsats for klubben på Årsøya i forbindelse med Selbufestivalen og Sommerfestivalen. Som medlem av hovedkomiteen var han knapt hjemme mens det sto på som verst. 

Vårt siste æresmedlem er en beskjeden kar som trives best i kulissene, men ingen kan ha unngått å se han her i Arenaen, hvor han siden 2015 har gjort en stor jobb som vaktmester i klubbens tjeneste! 

Ole Valli, du er Selbu Ballklubbs æresmedlem nr 12!!