Slider

Nytt trenerforum

Nytt trenerforum

Torsdag 1. juni blir det holdt et nytt trenerforum. Supert oppmøte sist, håper så mange som mulig kommer også denne gangen.

Tema er spillestil, involvering, samarbeid og Xtra treninger fremover. Start kl 19.00 i B. Langseth Arena. Ferdig til kl 21.00. Lett servering.

 

Mvh

Marius

Husk innbetaling for salg av toalettpapir

Husk innbetaling for salg av toalettpapir

HUSK INNBETALING DUGNAD TOALETTPAPIR

Spillere fra og med J / G 11 til og med senior selger minimum 4 sekker-

ingen familie behøver selge mer enn 8 sekker dersom mer enn 2 spillere

Pris pr sekk: 350,-
Kontonr : 4285 15 83038

Frist for innbetaling 1.mai

Markeds- og økonomiutvalget i SBK

Regelpresisering for sesongen 2017 fra NFF

Regelpresisering for sesongen 2017 fra NFF

Fra Trøndelag fotballkrets:

—————

Til klubbane i NFF Trøndelag

 

Vidaresender informasjon frå dommarkomiteen i NFF angåande regelpresiseringar for sesongen 2017.

 

IFAB/FIFA vil koma med nye reglar/retningsliner 1. juni. Dommarkomiteen har bestemt at det skal innførast to nye reglar frå sesongstart i norsk fotball og kjem i same høve med nokon presiseringar (sjå vedlegg). De kan òg lesa om dette her: https://www.fotball.no/lov-og-reglement/artikler/nye-regler-og-preseseringer-for-sesongen-2017/

 

Det er viktig at klubbane sørgjer for at laga er kjend med dette.

 

Klubbforum vår 2017

 

Vårens forum er gjennomført og de finn presentasjonen på heimesida under klubb, leder og trener: https://www.fotball.no/globalassets/krets/trondelag/klubb-leder-trener-og-dommer/klubbforum-var-2017–revidert-presentasjon-210317.pdf

 

Som gjennomgått på forum, er det viktig at alle spelarar (frå 13-årsklassane) er registrerte i FIKS og at me alle skjerpar inn rutinar med kamprapport.

 

 

Årets kontraktslotteri

Årets kontraktslotteri

Årets kontraktlotteri blir delt ut etter påske –

gjelder for spillere fra og med J/g 13 og opp til senior

PÅMINNELSE OM BETALING

PÅMINNELSE OM BETALING

På grunn av innkjøring av nytt system for betaling av medlemskontingent og treningsavgift, så vil flere som har betalt både kontingent og avgift likevel oppleve å få tilsendt en betalingspåminnelse pr mail. Dette beklager vi, og håper det ikke medfører problemer for den enkelte. Fenomenet skyldes at det ikke er samsvar mellom mailadresser som har betalt, og de som ligger inne i systemet. Vi jobber for å minimere dette problemet for framtida. Følgelig er det bare å se bort fra betalingspåminnelser for dere som har betalt. Dette til informasjon.

 

Styret for SBK

v/Jo Kjetil