Regelpresisering for sesongen 2017 fra NFF

Regelpresisering for sesongen 2017 fra NFF

Fra Trøndelag fotballkrets:

—————

Til klubbane i NFF Trøndelag

 

Vidaresender informasjon frå dommarkomiteen i NFF angåande regelpresiseringar for sesongen 2017.

 

IFAB/FIFA vil koma med nye reglar/retningsliner 1. juni. Dommarkomiteen har bestemt at det skal innførast to nye reglar frå sesongstart i norsk fotball og kjem i same høve med nokon presiseringar (sjå vedlegg). De kan òg lesa om dette her: https://www.fotball.no/lov-og-reglement/artikler/nye-regler-og-preseseringer-for-sesongen-2017/

 

Det er viktig at klubbane sørgjer for at laga er kjend med dette.

 

Klubbforum vår 2017

 

Vårens forum er gjennomført og de finn presentasjonen på heimesida under klubb, leder og trener: https://www.fotball.no/globalassets/krets/trondelag/klubb-leder-trener-og-dommer/klubbforum-var-2017–revidert-presentasjon-210317.pdf

 

Som gjennomgått på forum, er det viktig at alle spelarar (frå 13-årsklassane) er registrerte i FIKS og at me alle skjerpar inn rutinar med kamprapport.

 

 

Årets kontraktslotteri

Årets kontraktslotteri

Årets kontraktlotteri blir delt ut etter påske –

gjelder for spillere fra og med J/g 13 og opp til senior

PÅMINNELSE OM BETALING

PÅMINNELSE OM BETALING

På grunn av innkjøring av nytt system for betaling av medlemskontingent og treningsavgift, så vil flere som har betalt både kontingent og avgift likevel oppleve å få tilsendt en betalingspåminnelse pr mail. Dette beklager vi, og håper det ikke medfører problemer for den enkelte. Fenomenet skyldes at det ikke er samsvar mellom mailadresser som har betalt, og de som ligger inne i systemet. Vi jobber for å minimere dette problemet for framtida. Følgelig er det bare å se bort fra betalingspåminnelser for dere som har betalt. Dette til informasjon.

 

Styret for SBK

v/Jo Kjetil

Salg av toalettpapir

Salg av toalettpapir

Husk utlevering av toalettpapir mandag 20. og onsdag 22. mars i B. L. Arena kl 17.30 – 20.00.

Det er også mulig å hente ut toalettpapir tirsdag mellom 17.30 og 18.30. 😃

Handleuke på Sporten

Handleuke på Sporten

Handleuke på Selbusporten uke 12!
Vedlagt ligger tilbud til våre medlemmer.

Tilbudsflyer

Tilbudet er i utgangspunktet for kommende uke, men pga noe sen distribuering,

så er handleuken utvidet til onsdag 29.3.

Men vi håper de fleste kan stikke innom i løpet av neste uke.

Bruk dette skjema om ønskelig:

Bestillingskjema

B. Langseth Arena Cup – Jenter 17

B. Langseth Arena Cup – Jenter 17

B LANGSETH ARENA CUP –  J17  –  SØNDAG 19.MARS

Søndag 19.mars blir det cup for J17 i B Langseth Arena.

Kampene starter kl 09.00, og finalen har stipulert avspark kl 13.00.

Det er totalt 11 lag, og kampene foregår på to 5`er-baner.

Kiosksalg hele dagen, og fortløpende resultatservice på skjerm.

Mer informasjon, pulje- og kampoppsett og resultatservice er

tilgjengelig på følgende nettside:

http://selbufotballcupj20002004.cups.nu/