Alle arrangement og treninger avlyses ut april

Alle treninger og arrangement i regi av Selbu Ballklubb
utgår med umiddelbar virkning og ut april måned
inntil vi får nærmere beskjed fra kommunen om hvordan
vi skal forholde oss for å unngå spredning av Corona-viruset.
Styret v/Jo Kjetil
Informasjon fra Norges Fotballforbund: