B. Langseth Arena stengt

B.Langseth Arena er stengt for all aktivitet på ubestemt tid.

Dette for om mulig å hindre spredning av Coronaviruset.

Arenaen blir åpnet igjen så snart forholdene tillater det, og

myndighetene åpner for felles idrettsaktiviteter igjen.