Bruk refleks og vis hensyn

Vi har fått tilbakemelding på flere farlige situasjoner som har oppstått i området ved Sentralbanen som følge av manglende bruk av refleks.

I og med at det er lite belysning i området ved idrettsanlegget og tilhørende del av Vikvarvvegen, så oppfordrer vi på det sterkeste til at alle benytter refleks i trafikken.

Det er også viktig at alle kjørende viser spesiell aktsomhet i trafikken ved dette området.

Vi har ingen å miste!