Salgsdugnad: Uthenting av toalettpapir denne uka

Sesongen 2022 har Selbu Ballklubb valgt å dele opp betaling av treningsavgift og salgsdugnad i 2 deler – en på vår og en på høst.

Dette er gjort for å fordele kostnadene knyttet til deltagelsen utover sesongen, og man har også aktive som slutter/kommer til underveis.

Derfor kommer salgsdugnaden del 2 for SBK – salg av toalettpapir – for fullt nå i september.

Vi oppfordrer sjølsagt flest mulig til å kjøpe fra våre aktive spillere (fom 10 år og eldre).

Hver spiller skal selge 3 sekker hver, men vi krever ikke at en familie må selge mer enn 5 sekker. Dette gjelder vår og høst. Prisen er 380,- pr sekk. Altså 1140.- pr spiller og maks 1900.- pr familie.

Uke 38 blir det utlevering av dopapir V/ B. Langseth Arena.

Spillere henter ut onsdag 21. september mellom klokken 17-20

Den som ikke har mulighet da, må kontakte lagleder på sitt lag.

BETALINGEN SKJER VIA HOOPIT!

Betalingen kommer i etterkant. Det skal være ordnet med tanke på søsken, men glipper kan forekomme. Da er det bare å gi beskjed, så ordner vi det.

Spørsmål kan rettes til:

Camilla Hegre tlf 413 401 07

Audun Pedersen tlf 916 91 328