Handleuke på Sporten

Handleuke på Selbusporten uke 12!
Vedlagt ligger tilbud til våre medlemmer.

Tilbudsflyer

Tilbudet er i utgangspunktet for kommende uke, men pga noe sen distribuering,

så er handleuken utvidet til onsdag 29.3.

Men vi håper de fleste kan stikke innom i løpet av neste uke.

Bruk dette skjema om ønskelig:

Bestillingskjema