Ny betalingsordning 2017

NB – VIKTIG!

Her er et viktig informasjonsskriv om

Ny løsning for betaling av kontingent og treningsavgift SBK 2017 ,

gjelder alle sammen.

Følgende link kan benyttes for å betale medlemskontingent:

medlemskontingent 2017

Følgende link kan benyttes for å betale treningsavgift:

treningsavgift