Keepersamlinger

 

Selbu ballklubb ønsker å sette større fokus på sine keepere, og ønsker derfor å gjennomføre minimum 4 samlinger i Flerbrukshallen nå i februar og mars for å rette fokus mot nødvendig keeperspesifikk trening. Som for utespillere som skal drible og skyte handler det om for keeper å ha et tekniske ferdigheter  for kunne rette skudd, hindre mål i en mot en situasjoner, plukke innlegg  osv.  Å bruke teknikkene riktig krever øvelse og veiledning.  På treningene vil ha fokus på grunnleggende keeperteknikk som:  utgangsstilling, posisjonering, fotarbeid, grep, fallteknikk, feltarbeid, distribusjon mm. Tilbudet er i utgangspunktet for 13 år og oppover i denne omgang.  Det er også ønskelig at trenere kan delta på øktene for å observere og slik kunne ta med øvelser tilbake i trening for eget lag.

Sted: Flerbrukshallen.

Tidspunkt er som følger:

Lørdag 6. februar kl 10.00-11.00
Søndag 21. februar 18.00-19.00
Lørdag 5. mars kl 09.30-10.30
Lørdag 12. mars kl 09.00-10.00