Nye vedtekter i SBK fra 01.01. 2020

Idrettstinget i NIF har vedtatt endringer i lovnorm, som alle tilsluttede lag må forholde seg til.

Disse er nå godkjent av styret i SBK, og er gjort gjeldende fra 1.1.20.

 

Se de nye vedtektene for SBK her:

Revidert lovnorm-for-SBK 010120